Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/705/2022   
Описание: Жалба - "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД с/у Решение на Община Антоново;Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново „Път TGV 2135 /III-204, Славяново - Долец/ - Иванча - Граница общ. (Попово - Антоново) - Пиринец -
 • Дата на образуване: 01.11.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АНТОНОВО
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 18.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00911-2022-0011

Документи
Решение № АКТ-940-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА АНТОНОВО; Възлага разноски(да заплати на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, гр. Търговище 4 500 лв. ) - ОБЩИНА АНТОНОВО;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Определение № АКТ-891-10.11.2022  

Дата на определение: 10.11.2022 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД;
Описание: -

Дата на публикуване: 15.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1945-18.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 18.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД с/у Решение на Община Антоново;Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново „Път TGV 2135 /III-204, Славяново - Долец/ - Иванча - Граница общ. (Попово - Антоново) - Пиринец -

Дата на публикуване: 18.10.2022 г.