Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/675/2022   
Описание: с КЗК-686/22 - Жалба - "ЮПАСС" ООД с/у Решение № F272971/15.09.22 на Община Пловдив;Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажбите на обществени услуги
 • Дата на образуване: 13.10.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЮПАСС" ООД; "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Обединена с производство: КЗК/686/2022
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00267-2022-0116

Документи
Решение № АКТ-936-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЮПАСС" ООД; прекратява производството(по жалбата на „ЮПАСС“ ООД.) - "ЮПАСС" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ЮПАСС" ООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба срещу акт на КЗК № В-4504-27.10.2022  

Дата на жалба срещу акт на кзк: 27.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Определение

Дата на публикуване: -Определение № АКТ-814-20.10.2022  

Дата на определение: 20.10.2022 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЮПАСС" ООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 24.10.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1898-10.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 10.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "ЮПАСС" ООД с/у Решение № F272971/15.09.22 на Община Пловдив;Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажбите на обществени услуги за градска мобилност

Дата на публикуване: 10.10.2022 г.