Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/698/2022   
Описание: Жалба - "Климатроник" ЕООД с/у Решение № D17578968/27.09.2022 на ТУ - София;Доставка и монтаж на водогрейни котли за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив
 • Дата на образуване: 01.11.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КЛИМАТРОНИК" ЕООД
 • Ответник(ници): ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:15
 • УНП: 00193-2022-0041

Документи
Решение № АКТ-931-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КЛИМАТРОНИК" ЕООД; Възлага разноски() - "КЛИМАТРОНИК" ЕООД; Оставя без разглеждане искането за възлагане на разноски() - "КЛИМАТРОНИК" ЕООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1896-10.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 10.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Климатроник" ЕООД с/у Решение № D17578968/27.09.2022 на ТУ - София;Доставка и монтаж на водогрейни котли за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив

Дата на публикуване: 10.10.2022 г.