Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/688/2022   
Описание: Жалба - ЕТ "Торнадо - 2000 - Красимир Иванов" с/у Решение № D17513531/26.09.2022 на СПГ "Алеко Константинов", гр. Свищов;Специализиран превоз на ученици от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов през учебната 2022/2023г.
 • Дата на образуване: 19.10.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ЕТ "ТОРНАДО - 2000 - КРАСИМИР ИВАНОВ"
 • Ответник(ници): СПГ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ГР. СВИЩОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 07.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:15
 • УНП: 02890-2022-0001

Документи
Решение № АКТ-932-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЕТ "ТОРНАДО - 2000 - КРАСИМИР ИВАНОВ"; Възлага разноски(ВЪЗЛАГА на ЕТ „Торнадо-2000-Красимир Иванов“ да заплати на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ направените по производството разноски, в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лева.) - СПГ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ГР. СВИЩОВ; Възлага разноски(ВЪЗЛАГА на ЕТ „Торнадо-2000-Красимир Иванов“ да заплати на „Феникс 2“ ООД направените по производството разноски, в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева) - "ФЕНИКС 2" ООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Торнадо-2000-Красимир Иванов“ за възлагане на направените по производството разноски) - ЕТ "ТОРНАДО - 2000 - КРАСИМИР ИВАНОВ";
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Определение № АКТ-847-27.10.2022  

Дата на определение: 27.10.2022 г.
Произнасяне: Допуска предварително изпълнение() - СПГ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ГР. СВИЩОВ;
Описание: -

Дата на публикуване: 31.10.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1892-07.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 07.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - ЕТ "Торнадо - 2000 - Красимир Иванов" с/у Решение № D17513531/26.09.2022 на СПГ "Алеко Константинов", гр. Свищов;Специализиран превоз на ученици от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов през учебната 2022/2023г.

Дата на публикуване: 07.10.2022 г.