Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/692/2022   
Описание: Жалба - "Пътинженеринг" ЕООД с/у Решение № D17485067/26.09.2022 на община Брезово;„Реконструкция и рехабилитация на общински път "/PDV1231, Стряма- Пъдарско/ - Момино село - граница община (Раковски- Брезово) - Борец- Върбен" от км 5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово , Област Пловдив”
 • Дата на образуване: 20.10.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БРЕЗОВО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 07.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00362-2022-0004

Документи
Решение № АКТ-934-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА БРЕЗОВО; отменя незаконосъобразно решение и връща() - "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - ОБЩИНА БРЕЗОВО;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1888-07.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 07.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Пътинженеринг" ЕООД с/у Решение № D17485067/26.09.2022 на община Брезово;„Реконструкция и рехабилитация на общински път "/PDV1231, Стряма- Пъдарско/ - Момино село - граница община (Раковски- Брезово) - Борец- Върбен" от км 5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово , Област Пловдив”

Дата на публикуване: 07.10.2022 г.