Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/674/2022   
Описание: Жалба - Обединение "ПСОВ 22" с/у Решение № D17495752/23.09.22 на oбщина Стрелча;„Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. провежда и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча“
 • Дата на образуване: 13.10.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00935-2022-0032

Документи
Решение № АКТ-938-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СТРЕЛЧА; Възлага разноски(възложителят да плати разноски на жалбоподателя) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22";
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1875-05.10.2022  

Дата на жалба по зоп: 05.10.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - Обединение "ПСОВ 22" с/у Решение № D17495752/23.09.22 на oбщина Стрелча;„Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. провежда и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча“

Дата на публикуване: 05.10.2022 г.