Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/665/2022   
Описание: Жалба - ДЗЗД "Водопровод Сухиндол" с/у Решение № D17363044/19.09.2022 на община Сухиндол;Строителство на обект: „Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол”
 • Дата на образуване: 10.10.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СУХИНДОЛ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 28.09.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00543-2022-0005

Документи
Решение № АКТ-937-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Възлага разноски(ВЪЗЛАГА на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ“ да заплати на община Сухиндол направените разноски в производството пред КЗК ) - ОБЩИНА СУХИНДОЛ;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1840-28.09.2022  

Дата на жалба по зоп: 28.09.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - ДЗЗД "Водопровод Сухиндол" с/у Решение № D17363044/19.09.2022 на община Сухиндол;Строителство на обект: „Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол”

Дата на публикуване: 28.09.2022 г.