Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/630/2022   
Описание: Жалба - "Макс Иновейшънс - МИ 5" ЕООД с/у Решение № F260076/16.08.22 на Община Пловдив;„Изборът на изпълнител за екологично комплексно решение за премахване на лоша миризма от отлаганията на биоразградимата субстанция, във дъждоприемните шахти и колекторната мрежа, и повишава пропускливостта им при интензивни валежи”
 • Дата на образуване: 28.09.2022 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 12.09.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 24.11.2022 10:30
 • УНП: 00267-2022-0096

Документи
Решение № АКТ-935-24.11.2022  

Дата на решение: 24.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ЕООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ЕООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 25.11.2022 г.
PDF ODF


Определение № АКТ-752-06.10.2022  

Дата на определение: 06.10.2022 г.
Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ЕООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 20.10.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1757-12.09.2022  

Дата на жалба по зоп: 12.09.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Макс Иновейшънс - МИ 5" ЕООД с/у Решение № F260076/16.08.22 на Община Пловдив;„Изборът на изпълнител за екологично комплексно решение за премахване на лоша миризма от отлаганията на биоразградимата субстанция, във дъждоприемните шахти и колекторната мрежа, и повишава пропускливостта им при интензивни валежи”

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.