Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/637/2022   
Описание: Концесия - "ПМУ - 2020 Видин" ЕООД с/у Решение № 681/26.08.2022 на община Радомир; „КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ЯЗОВИР „СТЕФАНОВО“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
 • Дата на образуване: 29.09.2022 г.
 • Дата на приключване: 17.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ПМУ - 2020 ВИДИН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 08.09.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 17.11.2022 10:30

Документи
Решение № АКТ-912-17.11.2022  

Дата на решение: 17.11.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА РАДОМИР;
Описание: -

Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗК № ВХР-1730-08.09.2022  

Дата на жалба по зк: 08.09.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Концесия - "ПМУ - 2020 Видин" ЕООД с/у Решение № 681/26.08.2022 на община Радомир; „КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ЯЗОВИР „СТЕФАНОВО“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"

Дата на публикуване: 08.09.2022 г.