Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/145/2022   
Описание: Искане - "Компютър 2000 България" ЕООД с/у "Масажни столове България" ЕООД
 • Дата на образуване: 17.03.2022 г.
 • Дата на приключване: 17.11.2022 г.
 • Правно основание: чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КОМПЮТЪР 2000 БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 17.03.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 17.11.2022 10:00

Документи
Решение № АКТ-892-17.11.2022  

Дата на решение: 17.11.2022 г.
Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.35, ал.2 и по чл.29 от ЗЗК) - "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на основание чл.69,ал.5 от ЗЗК) - "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на основание чл.69,ал.5 от ЗЗК) - "КОМПЮТЪР 2000 БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
PDF ODF