Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/770/2022   
Описание: Жалба - "Тимбилд" ЕООД с/у Решение № D18560617/02.11.22 на Община Перник;Външен ремонт на сградата на ГПЧЕ "Симеон Радев", включително физкултурен салон, ул."Благой Гебрев" №17, кв. ,,Изток“, гр. Перник , община Перник
 • Дата на образуване: 24.11.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТИМБИЛД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.11.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -
 • УНП: 00589-2022-0071