Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/769/2022   
Описание: Жалба - "Нивел строй" ЕООД с/у Решение № D18547189/01.11.22 на община Брезник;Реконструкция на улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник и реконструкция на тротоарни настилки. Гаранционно поддържане на реконструираната част от улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник
 • Дата на образуване: 24.11.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БРЕЗНИК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 11.11.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -
 • УНП: 00561-2022-0007

Документи
Жалба по ЗОП № ВХР-2112-11.11.2022  

Дата на жалба по зоп: 11.11.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - "Нивел строй" ЕООД с/у Решение № D18547189/01.11.22 на община Брезник;Реконструкция на улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник и реконструкция на тротоарни настилки. Гаранционно поддържане на реконструираната част от улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник

Дата на публикуване: 11.11.2022 г.