Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/699/2022   
Описание: Концесия - "Конферо" ЕООД с/у Решение № Р-10/28.09.22 на община Хасково за определяне на концесионер на обект, включващ водоем с идентификатор № 38399.50.90, находящ се в землището на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково.
 • Дата на образуване: 01.11.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "КОНФЕРО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО; ОБС - ХАСКОВО /ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 12.10.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -