Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/592/2022   
Описание: Жалба - Обединение "Български безпилотни летателни системи" с/у Решение № D16554161/25.08.2022, ОП №2 на МО;„Придобиване на безпилотни летателни системи“, разделена на две обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 2 „Придобиване на безпилотна летателна система КЛАС I – МАЛКИ“
 • Дата на образуване: 20.09.2022 г.
 • Дата на приключване: 10.11.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.09.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 15.11.2022 г.
 • Дата на открито заседание - 10.11.2022 10:00
 • УНП: 00164-2021-0022

Документи
Решение № АКТ-851-10.11.2022  

Дата на решение: 10.11.2022 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО;
Описание: -

Дата на публикуване: 15.11.2022 г.
PDF ODF


Жалба по ЗОП № ВХР-1696-05.09.2022  

Дата на жалба по зоп: 05.09.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: Жалба - Обединение "Български безпилотни летателни системи" с/у Решение № D16554161/25.08.2022, ОП №2 на МО;„Придобиване на безпилотни летателни системи“, разделена на две обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 2 „Придобиване на безпилотна летателна система КЛАС I – МАЛКИ“

Дата на публикуване: 05.09.2022 г.