Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/558/2022   
Описание: Концесия - "М и П Мениджмънт" ЕООД с/у Решение № 547 от 29 юли 2022 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас
 • Дата на образуване: 12.09.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "М И П МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 15.08.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -