Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/484/2022   
Описание: Жалба - "Стоун компютърс" АД с/у Решение № F237584/01.07.22 на БИМ;„Подмяна на мрежовата инфраструктура на Български институт по метрология, въвеждане на мерки за електронна и информационна сигурност и привеждане в съответствие със Закона за електронното управление и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“
 • Дата на образуване: 05.08.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТОУН КОМПЮТЪРС" АД
 • Ответник(ници): БИМ /БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.08.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -