Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/483/2022   
Описание: Жалба - "Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън" ЕООД с/у Решение № F245568/29.06.2022 на МУ "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна;"Доставка на офталмолoгична апаратура за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна"
 • Дата на образуване: 05.08.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): МУ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА /МУ - ВАРНА/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 27.07.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -