Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/482/2022   
Описание: Жалба - "Трейд - кар - 93" ЕООД с/у Решение № З-07-266/01.07.22 на ТП "ДГС Борино";Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, стопанисвани от ТП „ДГС – Борино”, за срок от 24 месеца
 • Дата на образуване: 05.08.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ТРЕЙД - КАР - 93" ЕООД
 • Ответник(ници): ТП "ДГС БОРИНО"
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 12.07.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -