Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/602/2022   
Описание: Искане - "Маршал 91" ООД с/у "Семеле" ООД, "Бест Фрутс 17" ЕАД, "Веланто Груп" ЕООД, "Джи Пи Импекс" ООД, "Филикон - 97" АД, "Гергов и Сие 2012" ООД и "Билла България" ЕООД
 • Дата на образуване: 21.09.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "МАРШАЛ 91" ООД
 • Ответник(ници): "СЕМЕЛЕ" ООД; "БЕСТ ФРУТС 17" ЕАД; "ДЖИ ПИ ИМПЕКС" ООД; "ФИЛИКОН - 97" АД; "ВЕЛАНТО ГРУП" ЕООД; "ГЕРГОВ И СИЕ 2012" ООД; "БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.09.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -