Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/376/2022   
Описание: Жалба - "Еко Инвест БГ Сервиз" ЕООД с/у Решение № 11859/09.06.2022 на МИ - МВР;„СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСЕН БОЛНИЧЕН ОТПАДЪК ЗА НУЖДИТЕ НА МИ-МВР“
 • Дата на образуване: 23.06.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКО ИНВЕСТ БГ СЕРВИЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 20.06.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -