Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/375/2022   
Описание: Жалба - "Ейч Ел Би България" ООД с/у Решение № D14756500/07.06.2022 на "Топлофикация София" ЕАД;„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов отдит и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Топлофикация София“ ЕАД и представяне на вътрешен доклад върху отчета на дружеството за второ полугодие на 2022 г.”
 • Дата на образуване: 23.06.2022 г.
 • Дата на приключване: 28.07.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 20.06.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 01.08.2022 г.

Документи
Решение № АКТ-577-28.07.2022  

Дата на решение: 28.07.2022 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД; друго(Произнасяне в т.2 и т.3 в частта за разноските.) - "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД;

Дата на публикуване: 01.08.2022 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-551-21.07.2022  

Дата на определение: 21.07.2022 г.
Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД;

Дата на публикуване: 22.07.2022 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1180-20.06.2022  

Дата на жалба по зоп: 20.06.2022 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 20.06.2022 г.