Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/274/2022   
Описание: с КЗК-864/21 - Искане - "Инса Ойл" ЕООД с/у "Лукойл - България" ЕООД - чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС
 • Дата на образуване: 10.05.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК; чл. 102 от ДФЕС;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ИНСА ОЙЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Обединена с производство: КЗК/864/2021
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: обединено
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 11.05.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -