Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/370/2022   
Описание: Искане - "Гораинвест" АД с/у "Гораинвест РБ" ЕООД и "Гораинвест ЕБ" ЕООД - по чл. 29 и чл. 35 от ЗЗК
 • Дата на образуване: 21.06.2022 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ГОРАИНВЕСТ" АД
 • Ответник(ници): "ГОРАИНВЕСТ РБ" ЕООД; "ГОРАИНВЕСТ ЕБ" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.06.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -