Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/988/2021   
Описание: Концесия - "Уиндис" ЕООД с/у Решение № 365/16.04.2021 на МС за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас
 • Дата на образуване: 21.12.2021 г.
 • Дата на приключване: 17.02.2022 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "УИНДИС" ЕООД
 • Ответник(ници): МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.02.2022 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.02.2022 г.