Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/864/2021   
Описание: с КЗК-274/22 - Искане - "ОМВ България" ООД с/у "Лукойл България" ЕООД чл. 21 от ЗЗК и чл.102 от ДФЕС
 • Дата на образуване: 02.11.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК; чл. 102 от ДФЕС;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД; "ИНСА ОЙЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Обединена с производство: КЗК/274/2022
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 04.11.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения № СБП-40-03.10.2022  

Дата на съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения : 03.10.2022 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 03.10.2022 г.
PDF ODF