Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/509/2021   
Описание: чл.15 от ЗЗК манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки гр. Габрово
 • Дата на образуване: 22.06.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "ТОТАЛ ЕЛ СИ" ЕООД; "НАЙ 2015" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 23.06.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -

Документи
съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения № СБП-59-21.11.2022  

Дата на съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения : 21.11.2022 г.
Произнасяне: -
Описание: КЗК предяви на „Най 2015“ ЕООД и „Тотал Ел Си“ ЕООД, твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика- картел по смисъла на § 1, т.5 от ЗЗК

Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
PDF ODF


Решение № АКТ-635-17.06.2021  

Дата на решение: 17.06.2021 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "НАЙ 2015" ЕООД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "ТОТАЛ ЕЛ СИ" ЕООД;
Описание: -

Дата на публикуване: 23.06.2021 г.
PDF ODF