Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/883/2020   
Описание: Концентрация - "Юнайтед медия" С.а.р.л.
 • Дата на образуване: 14.12.2020 г.
 • Дата на приключване: 14.01.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" С.А.Р.Л.
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.12.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.01.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-37-14.01.2021  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 14.01.2021 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на едноличен контрол от страна на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества и съвместен контрол върху „Файненшъл Маркетплейс“ АД, „Грабо Медия“ АД и "Атика Ева“ АД ) - "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" С.А.Р.Л.;

Дата на публикуване: 18.01.2021 г.
DOC
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-77-14.12.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 14.12.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 14.12.2020 г.
PDF ODF