Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/576/2020   
Описание: Концентрация - "Нова Броудкастинг груп" ЕООД
 • Дата на образуване: 01.09.2020 г.
 • Дата на приключване: 17.09.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.09.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.09.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-735-17.09.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 17.09.2020 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на едноличен контрол от страна на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД върху „Елит Медиа България“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Витоша ФМ“ ЕООД и „Радио Експрес“ АД.) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" ЕООД;

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-57-01.09.2020  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 01.09.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 01.09.2020 г.
PDF ODF