Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/342/2020   
Описание: Докладна записка за самосезиране срещу "БТВ Медиа Груп" ЕАД по глава VII от ЗЗК. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 30 септември 2021г. от 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 01.06.2020 г.
 • Дата на приключване: 30.09.2021 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; гл. 7 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 01.06.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 05.10.2021 г.
 • Дата на открито заседание - 30.09.2021 10:00

Документи
Решение № АКТ-883-30.09.2021  

Дата на решение: 30.09.2021 г.
Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.29 от ЗЗК ) - "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД;
Описание: -

Дата на публикуване: 05.10.2021 г.
PDF ODF


Решение № АКТ-431-28.05.2020  

Дата на решение: 28.05.2020 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по глава VІІ от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД) ;
Описание: -

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.
DOC