Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/661/2019   
Описание: Жалба - "Сириус Секюрити" ООД с/у Решение № 706/18.07.2019 на "Пристанище Варна" ЕАД;Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД
 • Дата на образуване: 07.08.2019 г.
 • Дата на приключване: 05.09.2019 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СИРИУС СЕКЮРИТИ" ООД
 • Ответник(ници): "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 16.09.2019 г.

Документи
Решение № АКТ-932-05.09.2019  

Дата на решение: 05.09.2019 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СИРИУС СЕКЮРИТИ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от жалбоподателя) - "СИРИУС СЕКЮРИТИ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от възложителя) - "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД;

Дата на публикуване: 16.09.2019 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1475-26.07.2019  

Дата на жалба по зоп: 26.07.2019 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 26.07.2019 г.