Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/400/2018   
Описание: Жалба - Асоциация на геодезическите фирми с/у Решение № РД-19-7/26.03.18 на АГКК;„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции
 • Дата на образуване: 10.05.2018 г.
 • Дата на приключване: 14.06.2018 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 20.04.2018 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.06.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-637-14.06.2018  

Дата на решение: 14.06.2018 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;

Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-596-29.05.2018  

Дата на определение: 29.05.2018 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;

Дата на публикуване: 05.06.2018 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-863-20.04.2018  

Дата на жалба по зоп: 20.04.2018 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 20.04.2018 г.