Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/141/2017   
Описание: Искане - БНР с/у Сдружение "Музикаутор" - Глава 4 от ЗЗК
 • Дата на образуване: 06.02.2017 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): БНР /БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО/
 • Ответник(ници): СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР"
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.02.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.04.2018 г.

Документи
Решение № АКТ-404-05.04.2018  

Дата на решение: 05.04.2018 г.
Произнасяне: налага имуществена санкция() - СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР";
Описание: -

Дата на публикуване: 18.04.2018 г.
PDF ODF


съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения № СБП-67-21.06.2017  

Дата на съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения : 21.06.2017 г.
Произнасяне: -
Описание: С Определение № 654/15.06.2017 г. КЗК, на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, ПРЕДЯВИ на Сдружение „МУЗИКАУТОР“ , твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК

Дата на публикуване: 21.06.2017 г.
PDF ODF