Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/60/2017   
Описание: Докладна записка за самосезиране във връзка с постъпило постановление на Специализираната прокуратура Вх. № ВХР-54/09.01.2017 г. Преписката е насрочена за разглеждане в редовно заседание на КЗК, което ще се проведе на 15.06.2017 г. от 10:00 ч.
 • Дата на образуване: 19.01.2017 г.
 • Дата на приключване: 15.06.2017 г.
 • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): ФАРМНЕТ АД; ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ; КРЪСТИНА ТАСКОВА-ИВАНОВА; ПЛАМЕН ХРИСТОВ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 19.01.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.06.2017 г.

Документи
Решение № АКТ-632-15.06.2017  

Дата на решение: 15.06.2017 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - ФАРМНЕТ АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 2, ал. 1, т 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК) - ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК) - КРЪСТИНА ТАСКОВА-ИВАНОВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК) - ПЛАМЕН ХРИСТОВ;

Дата на публикуване: 28.06.2017 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-36-17.01.2017  

Дата на решение: 17.01.2017 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - ФАРМНЕТ АД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - ПЛАМЕН ХРИСТОВ; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - КРЪСТИНА ТАСКОВА-ИВАНОВА;

Дата на публикуване: 19.01.2017 г.
PDF ODF