Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/81/2017   
Описание: Искане - "Боралин" ЕООД с/у "Билкова градина" ООД - чл.19 от ЗЗК. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 29.06.2017г. от 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 23.01.2017 г.
 • Дата на приключване: 29.06.2017 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "БОРАЛИН" ЕООД
 • Ответник(ници): "БИЛКОВА ГРАДИНА" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 23.01.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 19.07.2017 г.