Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/181/2016   
Описание: Концентрация - "Аджъбадем Саглък Хизметлери Тиджарет" А.Ш.
 • Дата на образуване: 22.04.2016 г.
 • Дата на приключване: 18.05.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "АДЖЪБАДЕМ САГЛЪК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ" А.Ш.
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.04.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.05.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-333-18.05.2016  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 18.05.2016 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на контрол от „Аджъбадем Саглък Хизметлери ве Тиджарет“ А.Ш., Турция върху „Токушукай-София“ ЕООД и „Сити Хоспиталс енд Клиникс“ АД) - "АДЖЪБАДЕМ САГЛЪК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ" А.Ш.;

Дата на публикуване: 26.05.2016 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-39-22.04.2016  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 22.04.2016 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 22.04.2016 г.
PDF ODF