Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/547/2015   
Описание: Концесия - "Комерс проект"ЕООД с/у Решение № 646/21.08.2015 г. на МС за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 275 на МС
 • Дата на образуване: 16.09.2015 г.
 • Дата на приключване: 04.11.2015 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "КОМЕРС ПРОЕКТ"ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.09.2015 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.11.2015 г.

Документи
Решение № АКТ-850-04.11.2015  

Дата на решение: 04.11.2015 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОМЕРС ПРОЕКТ"ЕООД;

Дата на публикуване: 10.11.2015 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-795-29.09.2015  

Дата на определение: 29.09.2015 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "КОМЕРС ПРОЕКТ"ЕООД;

Дата на публикуване: 01.10.2015 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1601-10.09.2015  

Дата на жалба по зк: 10.09.2015 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 10.09.2015 г.