Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/718/2014   
Описание: Концентрация - "Виктория Груп ВМ" ЕАД
 • Дата на образуване: 19.06.2014 г.
 • Дата на приключване: 16.07.2014 г.
 • Правно основание: чл.22 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 19.06.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 15.08.2014 г.

Документи
Решение № АКТ-962-16.07.2014  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 16.07.2014 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ" ЕАД;
Описание: -

Дата на публикуване: 15.08.2014 г.
PDF ODF


съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-21-19.06.2014  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 19.06.2014 г.
Произнасяне: -
Описание: Съобщение за предстояща концентрация между „ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ“ ЕАД, ЧАД „ЗОГРАФСКИ“ АД и „ФОРТУНА КЪНСТРАКШЪН“ АД

Дата на публикуване: 19.06.2014 г.
PDF ODF