Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/384/2014   
Описание: Министерски съвет - преводачески услуги
 • Дата на образуване: 28.03.2014 г.
 • Дата на приключване: 16.07.2014 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 28.03.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.07.2014 г.

Документи
Решение № АКТ-964-16.07.2014  

Дата на решение: 16.07.2014 г.
Произнасяне: предлага изменяне или отмяна на акт(правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т. ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа, както и свързаните с него нормативни или общи административни актове.) ;

Дата на публикуване: 18.07.2014 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-413-26.03.2014  

Дата на решение: 26.03.2014 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове) ;

Дата на публикуване: 01.04.2014 г.
PDF ODF