Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/223/2014   
Описание: с КЗК-224/14, КЗК-246/14 и КЗК-259/14 - Жалба - "Стефан Добрев - архитектура и дизайн" ЕООД с/у Заповед № РД-09-09-14/27.01.14 на СО -изготвянето на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за публични пространства на ЦГЧ на гр. София, ДБФП № BG161O001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.”
 • Дата на образуване: 21.02.2014 г.
 • Дата на приключване: 09.04.2014 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТЕФАН ДОБРЕВ - АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН" ЕООД; "АМФИОН"ЕООД; "АРХИНЕКС" ООД; "БУЛАРХАРТ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обединена с производство: КЗК/259/2014
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 10.02.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.04.2014 г.