Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1083/2012   
Описание: Концентрация - Домтех холдинг АГ и "К енд К Електроникс" ЕАД, "К енд К Електроникс"СРЛ. и "Домо Ритейл" С.А.
 • Дата на образуване: 26.10.2012 г.
 • Дата на приключване: 08.11.2012 г.
 • Правно основание: чл.22 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.10.2012 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 13.11.2012 г.

Документи
Решение № АКТ-1306-08.11.2012  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 08.11.2012 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(РАЗРЕШАВА придобиване на пряк едноличен контрол от Domtech Holding AG, Княжество Лихтенщайн върху „К енд К Електроникс“ ЕАД, България и постановява незабавно изпълнение на решението) ;

Дата на публикуване: 13.11.2012 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-25-29.10.2012  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 29.10.2012 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 29.10.2012 г.
PDF ODF