Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/441/2012   
Описание: Евентуално извършено нарушение на чл. 33 вр. чл. 32 ЗЗК от Винпром Пещера АД - реклама водка Аляска Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията на 20.12.2012 г.
 • Дата на образуване: 14.05.2012 г.
 • Дата на приключване: 20.12.2012 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.05.2012 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.12.2012 г.