Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 92 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-912-17.11.2022
 • Дата на решение: 17.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА РАДОМИР;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/637/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ПМУ - 2020 ВИДИН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Дата на публикуване: 21.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-823-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/558/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "М И П МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 31.10.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-822-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ВЪЗЛАГА на Министерски съвет на Република България да заплати на „Холидейинвест 2009“ ЕООД разноски ) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерски съвет и на министъра на туризма за възлагане на направените по производството разноски. ) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/557/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 31.10.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-821-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(възлага разноски в полза на жалбоподателя) - "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от концедента) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от МТ) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/552/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 31.10.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-820-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ВЪЗЛАГА на Министерски съвет на Република България да заплати на „Кафе градина“ ЕООД) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерски съвет и на министъра на туризма за възлагане на направените по производството разноски ) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/551/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "КАФЕ ГРАДИНА" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 31.10.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (92)] Следваща > Последна >>