Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 9847 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-940-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА АНТОНОВО; Възлага разноски(да заплати на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, гр. Търговище 4 500 лв. ) - ОБЩИНА АНТОНОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/705/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АНТОНОВО
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-939-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АЛДЕС" ЕООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "АЛДЕС" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „АЛДЕС“ ЕООД, ЕИК 130928671, да заплати на Столична община – район „Изгрев“ разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева) - "АЛДЕС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/681/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АЛДЕС" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-938-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СТРЕЛЧА; Възлага разноски(възложителят да плати разноски на жалбоподателя) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/674/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-937-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Възлага разноски(ВЪЗЛАГА на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ“ да заплати на община Сухиндол направените разноски в производството пред КЗК ) - ОБЩИНА СУХИНДОЛ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/665/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СУХИНДОЛ
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-936-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЮПАСС" ООД; прекратява производството(по жалбата на „ЮПАСС“ ООД.) - "ЮПАСС" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ЮПАСС" ООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/675/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЮПАСС" ООД; "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9847)] Следваща > Последна >>