Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 1004 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-921-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; възлага направените в производството разноски(от АД "Райчинова и съдружници - в ликвидация" на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; възлага направените в производството разноски(от адв. Илонка Иванчева-Райчинова на Адвокатско съдружие"Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ"";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/157/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): АДВ. ИЛОНКА РАЙЧИНОВА; АД "РАЙЧИНОВА И СЪДРУЖНИЦИ - В ЛИКВИДАЦИЯ"
 • Ответник(ници): АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-892-17.11.2022
 • Дата на решение: 17.11.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.35, ал.2 и по чл.29 от ЗЗК) - "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на основание чл.69,ал.5 от ЗЗК) - "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на основание чл.69,ал.5 от ЗЗК) - "КОМПЮТЪР 2000 БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/145/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КОМПЮТЪР 2000 БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МАСАЖНИ СТОЛОВЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 21.11.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-850-10.11.2022
 • Дата на решение: 10.11.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 1 и ал. 2, по чл. 30, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 29 от ЗЗК) - "ИПО" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - ЕТ "ХЕРКУ - СОФКА ТАНЕВА"; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ИПО" ООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/865/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ЕТ "ХЕРКУ - СОФКА ТАНЕВА"
 • Ответник(ници): "ИПО" ООД
Дата на публикуване: 15.11.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-849-10.11.2022
 • Дата на решение: 10.11.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 31 и по чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 от ЗЗК ) - "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД; възлага направените в производството разноски() - "САНДОЗ ФАРМАЦЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО Д.Д."; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "САНДОЗ ФАРМАЦЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО Д.Д.";
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/731/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "САНДОЗ ФАРМАЦЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО Д.Д."
 • Ответник(ници): "ВИТАСЛИМ ИНОВЕ" ООД
Дата на публикуване: 15.11.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-817-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: прекратява производството(по преписка № КЗК/668/2022 г.) - "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" АД;
 • Правно основание: чл. 36 ал. 4 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/668/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" АД
 • Ответник(ници): МАСТАС МАКИНА КАЛЪП САН. ВЕ ТИДЖ; ДАЙКИН ТЮРКИ; ЮНМАК ЪСЪТМА СИСТЕМЛЕРИ МАКИНА САНАИЬ ВЕ ТИДЖАРЕТ; "ЮНЛЮСОЙ САНАЙЪ ВЕ ТИДЖ" ООД
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (1004)] Следваща > Последна >>