Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 347 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-697-29.09.2022
 • Дата на решение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи, регламентиращи достъпа до платежни сметки.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/648/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 03.10.2022 г.

DOC
2     Решение № АКТ-639-15.09.2022
 • Дата на решение: 15.09.2022 г.
 • Произнасяне: друго(приема становище относно проекти на пазарни анализи на КРС на пазарите на терминиране във фиксирани мрежи и на терминиране в мобилни мрежи);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/522/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА /КРС/
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 19.09.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-461-09.06.2022
 • Дата на решение: 09.06.2022 г.
 • Произнасяне: друго(приема становище относно Проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г. );
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/336/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА /КРС/
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.06.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-460-09.06.2022
 • Дата на решение: 09.06.2022 г.
 • Произнасяне: друго(приема становище относно чл. 4, ал. 1 от Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/56/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): "БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТИЛНИЦАТА, ДОМА И ГРАДИНАТА" КД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.06.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-246-31.03.2022
 • Дата на решение: 31.03.2022 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на нормативната уредба, регламентираща дейността на балансиращите групи на пазара на електрическа енергия);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/204/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 05.04.2022 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (347)] Следваща > Последна >>