Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 34 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-292-14.04.2022
 • Дата на решение: 14.04.2022 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(за извършване на секторен анализ на конкурентна среда на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио и пшенично брашно на територията на страната.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/220/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 18.04.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1145-25.11.2021
 • Дата на решение: 25.11.2021 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/935/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 01.12.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-363-14.05.2020
 • Дата на решение: 14.05.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както и на свързаните с тях пазари.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/318/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-152-13.02.2020
 • Дата на решение: 13.02.2020 г.
 • Произнасяне: приема секторен анализ();
 • Правно основание: чл.91 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/82/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 24.02.2020 г.

DOC
5     Решение № АКТ-1351-12.12.2019
 • Дата на решение: 12.12.2019 г.
 • Произнасяне: приема секторен анализ();
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/208/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 17.12.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (34)] Следваща > Последна >>