Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 538 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-841-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: Разрешава концентрацията() - "АРИКОМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АБ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/565/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "АРИКОМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АБ
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-840-27.10.2022
 • Дата на решение: 27.10.2022 г.
 • Произнасяне: Разрешава концентрацията() - "ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/566/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на публикуване: 11.11.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-744-06.10.2022
 • Дата на решение: 06.10.2022 г.
 • Произнасяне: започва задълбочено проучване(ЗАПОЧВА задълбочено проучване относно намерението на "БТК" ЕАД да придобие пряк едноличен контрол върху "Телнет" ООД, съответно непряк едноличен контрол върху „Телнет Секюрити“ ООД и „С.Т.В.“ ЕООД ) - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/21/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-638-15.09.2022
 • Дата на решение: 15.09.2022 г.
 • Произнасяне: Разрешава концентрацията() - СТАРК КОРПОРЕЙШЪН ПЪБЛИК КЪМПАНИ ЛИМИТЕД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/473/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): СТАРК КОРПОРЕЙШЪН ПЪБЛИК КЪМПАНИ ЛИМИТЕД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-589-28.07.2022
 • Дата на решение: 28.07.2022 г.
 • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/434/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД; "ЛАБЕЛО" ЕООД; "ЗАВОДПРОЕКТ" ЕООД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 01.08.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (538)] Следваща > Последна >>