Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 236 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-890-10.11.2022
 • Дата на решение: 10.11.2022 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/370/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН ЕООД
 • Ответник(ници): "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД
Дата на публикуване: 15.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-784-13.10.2022
 • Дата на решение: 13.10.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "СОФИЙСКА ВОДА" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/383/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ТРЕГЕР" ООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 19.10.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-699-29.09.2022
 • Дата на решение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - НИКОН ЮРЪП Б.В.; одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - "ПРОФАЙЛД" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/69/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ПИ АР ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): НИКОН ЮРЪП Б.В.; "ПРОФАЙЛД" ООД
Дата на публикуване: 03.10.2022 г.

DOC
4     Решение № АКТ-342-05.05.2022
 • Дата на решение: 05.05.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "Г.Т. СОЛАР" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/421/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "Г.Т. СОЛАР" ООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД
Дата на публикуване: 10.05.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-341-05.05.2022
 • Дата на решение: 05.05.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(УСТАНОВЯВА, че не е извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК от страна на „Терекс“ ГБ Лтд. относно отказа от доставка на стоки – трошачни и пресевни машини, и на резервни части за тях.) - ТЕРЕКС ГБ ЛТД, ИРЛАНДИЯ;
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК; чл. 102 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1050/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ПАУЕРСКРИЙН - БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "ПАУЕРСКРИЙН ЧР" С.Р.О.
 • Ответник(ници): ТЕРЕКС ГБ ЛТД, ИРЛАНДИЯ
Дата на публикуване: 10.05.2022 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (236)] Следваща > Последна >>