Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 115 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-743-06.10.2022
 • Дата на решение: 06.10.2022 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "РОНОС" ООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/377/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"; "РОНОС" ООД; "РОЕЛ - 98" ООД; "АТС БЪЛГАРИЯ" ООД; "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД; "ЛИРЕКС БГ" ООД
Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-742-06.10.2022
 • Дата на решение: 06.10.2022 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - СМАРТ СМ ООД; установява, че не е извършено нарушение() - МЕДЕЛА АГ; установява, че не е извършено нарушение() - КАНПОЛ;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/359/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): СМАРТ СМ ООД; МЕДЕЛА АГ; КАНПОЛ
Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

ODF
3     Решение № АКТ-699-29.09.2022
 • Дата на решение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - НИКОН ЮРЪП Б.В.; одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - "ПРОФАЙЛД" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/69/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ПИ АР ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): НИКОН ЮРЪП Б.В.; "ПРОФАЙЛД" ООД
Дата на публикуване: 03.10.2022 г.

DOC
4     Решение № АКТ-503-23.06.2022
 • Дата на решение: 23.06.2022 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "РОНОС" ООД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "РОЕЛ - 98" ООД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "АТС БЪЛГАРИЯ" ООД; образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - "ЛИРЕКС БГ" ООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/377/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"; "РОНОС" ООД; "РОЕЛ - 98" ООД; "АТС БЪЛГАРИЯ" ООД; "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД; "ЛИРЕКС БГ" ООД
Дата на публикуване: 04.07.2022 г.

DOC
5     Решение № АКТ-390-26.05.2022
 • Дата на решение: 26.05.2022 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - АЛЕКСИЕВ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ТЕХНОКАР" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - ЕТ МОТОТЕХНИКА - ХРИСТО ХРИСТОВ;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/592/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД; АЛЕКСИЕВ ЕООД; "ТЕХНОКАР" ЕООД; ЕТ МОТОТЕХНИКА - ХРИСТО ХРИСТОВ
Дата на публикуване: 01.06.2022 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (115)] Следваща > Последна >>