Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-316-21.04.2022
  • Дата на решение: 21.04.2022 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АЕРО КОНЦЕПТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; оставя жалбата без уважение() - "ТЕМПЕКС" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателите за разноски) - "АЕРО КОНЦЕПТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "ТЕМПЕКС" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за разноски) - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/165/2022
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ТЕМПЕКС" ЕООД; "АЕРО КОНЦЕПТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 27.04.2022 г.

PDF ODF